Hjem

8 ud af 10 lærere oplever problemer med inklusion, men sådan behøver det ikke, at være!

92 % af alle børn og unge i Danmark spiller computerspil hver dag.

Skolen i Spil-metoden bruger elevernes interesse for computerspil til at gøre undervisningen relevant og meningsfuld for alle elever.  

 Metodens dokumenterede effekter:

·         Reducerer oplevelsen af pres og tvang markant

·         Øger motivation for det faglige arbejde

·         Giver forbedrede sociale relationer eleverne imellem

·         Engagerer alle elever, også pigerne

·         Øger trivsel. Efter 2 uger med metoden var elever i trivselsvanskeligheder på niveau med deres klassekammerater

En forsidesektion

I praksis foregår det på den måde, at eleverne spiller et svært computerspil, der kræver at de samarbejder, at de har brug lærerens som guide og vejleder, og at de har brug for deres faglige kompetencer. Gennem refleksive samtaler på klassen, skabes der bevidsthed om læring og transfer fra computerspillet til klasserummet. Eleverne bliver altså bedre studerende af at spille. Til dette formål vælges altid gode og komplekse kommercielle computerspil. Altså ikke deciderede læringsspil.Udover den traditionelle undervisning arbejdes der i klassen også med ’Portalopgaver’, der binder det faglige stof og computerspillet sammen. Det bliver altså tydeligt for eleverne hvordan de faglige kompetencer de alligevel skal tilegne sig, kan give dem en fordel i spillet.


De elementer der gør gode spil fængende og engagerende, er ikke magi!

Spiludviklerne ved godt hvilke greb, mekanikker og dynamikker der gør at vi får lyst til at blive ved med at spille. Meget af denne spiltænkning kan også inddrages i almindelig undervisning, med øget trivsel og motivation til følge. Med basis i spiltænkning og systemisk anerkendende pædagogik gør Skolen i Spil-metoden klasserummet til et legende frirum hvor det at fejle, og turde sætte sig selv i spil, bliver muliggjort på en helt ny måde.

Om

Du er måske en kunstner, der gerne vil introducere dig selv og dine værker her – eller måske har du en virksomhed med en mission, der skal beskrives.

Blog

Kontakt

Dette er en side med basale kontaktinformationer, såsom adresse og telefonnummer. Du kan også prøve at tilføje en kontaktformular her med et plugin.